Bách Ly Tiên Đồ

Bách Ly Tiên Đồ

10/10 từ 0 lượt
Bách Ly Tiên Đồ

Ta sinh sau khi, gặp này bách ly: Ly vu chiến tranh, ly vu nạn binh hoả, ly vu tai nạn…

Nhiên, người như cá chép, ta tâm không cam lòng, dùng lãnh khốc để đối xử, kiến Tiên môn mà đến Thiên Địa che chở, thiên hàng công đức mà hộ thân, bước lên bách ly chi đồ, chỉ vì trong lòng cái kia xa vời chi mộng —— cá vượt Long môn, thành tựu vĩnh hằng truyền kỳ —— tiên!

Danh sách chương

Bình luận