Cầm Sư Giang Hồ Hằng Ngày

Cầm Sư Giang Hồ Hằng Ngày

10/10 từ 0 lượt
Cầm Sư Giang Hồ Hằng Ngày

Thể loại:

Truyện hay, Võ Hiệp

Cầm Sư Giang Hồ Hằng Ngày – Cầm Sư Đích Giang Hồ Nhật Thường – Cầm sư giang hồ thường ngày.

Nguyệt Xuất Vân: “Nhất thủ thảm thắc tặng cho đại gia, nguyện đại gia đại cát đại lợi, của cải nhiều tiến vào!”

Tần Lãng Ca: “Yêu nghiệt xem kiếm!”

Nguyệt Xuất Vân: “Cô nương ta xem ngươi đỉnh đầu có một đạo linh quang phóng lên trời, chính là vạn người chưa chắc có được một nhạc đạo thiên tài, này thủ ( Tiểu Man Yêu ) mười lượng bạc bán cho ngươi rồi!”

Dạ Tiểu Tiểu: “Yêu nghiệt xem kiếm!”

Nguyệt Xuất Vân: “Sư phụ đại nhân, ngươi vì sao như trước như vậy hàm ngư!”

Khuynh Thành: “Yêu nghiệt xem chuy tử!”

. . .

Nguyệt Xuất Vân: “Không nên gọi ta cầm sư, xin mời gọi ta lão cầm đa các hạ.”

Nói chung, đây là một cái dụng thần khúc nghiền ép toàn bộ giang hồ thường ngày lưu truyền cố sự.

Danh sách chương

Bình luận