Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

10/10 từ 0 lượt
Cẩm Y Xuân Thu

Tác giả:


Thể loại:

Lịch sử

An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như kho tàng bí mật!

Địa Tàng quyển trục chợt hiện thế gian, Hoàng Kim Phượng Hoàng lại đến thiên địa, nam bắc tranh hùng, mây đen ngùn ngụt.

Thâm cung gian trá lừa gạt, chiến trường đẫm máu.

Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, anh hùng hào kiệt, phong nguyệt mỹ nhân, diễn xuất một màn có một không hai ván cờ!

Cẩm Y Vương Hầu, bản đàn của ta… Xuân Thu Chiến Quốc!

Danh sách chương

Bình luận