Thần Cấp Quản Gia

Thần Cấp Quản Gia

10/10 từ 0 lượt
Thần Cấp Quản Gia

Thể loại:

Huyền ảo

Một cái có được song bằng Thạc sĩ nghề nghiệp thành phần tri thức, tại hai cái không gian bốn chiều vặn vẹo lập tức, xuyên việt đến một cái bị chôn sống đống cặn bả trên người.

Một cái đến từ năm duy không gian Vận Mệnh Chi Luân may mắn địa thêm tái ở trên người hắn.

Học cặn bã thay đổi học phách, phế vật thay đổi cao to đen hôi, hơn nữa hắn vẫn một cái Thần cấp quản gia.

Cái gì gọi là quản gia, này chính là cái gì đều phải quản quản gia.

Danh sách chương

Bình luận