Cầu Bại

Cầu Bại

10/10 từ 0 lượt
Cầu Bại

Thể loại:

Huyền ảo

“Kiếm gồm ba cảnh giới, kiếm thể, kiếm khí và kiếm ý.

Kiếm thể, lấy thân hợp kiếm, bản thân là kiếm.

Kiếm khí, lấy khí ngự kiếm, khí xông tinh không.

Kiếm ý, kiếm ý hợp nhất, thông hiểu chấp kiếm.

Tâm nguyện lớn nhất đời ta, một, đánh bại toàn bộ người trong thiên hạ bằng thanh kiếm trong tay, hai, dùng kiếm chứng đạo khắp chư thiên vạn giới, bỉ ngạn hư không…”

Danh sách chương

Bình luận