Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

10/10 từ 0 lượt
Cực Phẩm Khoác Lác Hệ Thống

Cực phẩm khoác lác hệ thống giới thiệu vắn tắt:

Ta muốn thổi phá thiên này, thổi nứt đất này.

Thổi nhật nguyệt điên đảo, Tinh Thần lệch vị trí.

Thổi đại hải khô kiệt, Sơn Thạch hư thối.

Trực khiếu Cổ Đế thấp đầu, Chư Thần cúng bái.

Khoác lác hệ thống nơi tay, Thiên Hạ ta có!

#PS1: Chuyện kể về main chém gió thành thần cố sự !
#PS2: Nội dung càng về sau càng hấp dẫn !
#PS3: Truyện gái đẹp rất nhiều nhưng củng không phải bình hoa
#PS4: main không phải loại não tàn , ngựa giống

Danh sách chương

Bình luận