Cực Phẩm Thiếp Thân Gia Đinh

Cực Phẩm Thiếp Thân Gia Đinh

7/10 từ 10 lượt
Cực Phẩm Thiếp Thân Gia Đinh

Tác giả:


***** Đừng nhầm với bộ trước của lão Tử Vi này, vì lão chuyên viết về thế loại gia đinh, đây là một bộ mới hoàn toàn.

***** Khi đăng truyện này ta đã nhận định trước sẽ có người bảo rằng theo mô tuýp, ăn cắp ý tưởng v..vv… mà chưa đọc truyện nên ta nói luôn. Đây vốn là một lưu ( dòng truyện ) giải trí, các đạo hữu cần gì phải mò sạn, phải xem chi tiết , làm gì, miễn sao nó hài, miễn sao nó làm mình thư giản thì đã thành công .!

Một cái tà ác, âm hiểm, khôi hài, hoa tâm tiểu gia đinh hỗn loạn phấn đấu sử! Ta là gia đinh Yến Thất, ta là tán gái chuyên gia, ta là tài phú kẻ có thế lực.

Ta là vạn người mê, ta thủ đoạn thông thiên.

Ta thờ phụng: Nhân định thắng thiên! Đại Thương Triều, ta tới.

Danh sách chương

Bình luận