Cực Võ Thiên Ma

Cực Võ Thiên Ma

10/10 từ 0 lượt
Cực Võ Thiên Ma

Tác giả:


Thể loại:

Huyền ảo, Võ Hiệp

Chỉ có cường giả, mới có thể xưng ma.

… … …

Bài này nhân vật chính không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, sửa lại ba lần giới thiệu vắn tắt. . . Vẫn là cảm giác hảo cặn bã.

Bình luận