Cửu Dương Thần Quyết

Cửu Dương Thần Quyết

10/10 từ 0 lượt
Cửu Dương Thần Quyết

Tác giả:


Thể loại:

Huyền ảo

Nông dân tiểu tử ‘Diệp Tu Văn’, ngoài ý muốn xuyên việt đến Chân Võ tinh hệ, đạt được Cửu Thiên Thần Đế truyền thừa, tu Cửu Dương Thần Công, cầm vạn mét Thần Sơn, ngưng đạo binh ngàn vạn, quét ngang chư thiên vạn giới!

Danh sách chương

Bình luận