Ám Dạ Du Hiệp

Ám Dạ Du Hiệp

10/10 từ 0 lượt
Ám Dạ Du Hiệp

Thể loại:

Dị giới

Truyền kỳ ngoạn gia Marvin xuyên qua đến lớn tai biến đêm trước.

Đây là kỷ đệ tứ mạt,

Chư thần liên thủ phá hủy vũ trụ ma trì,

Thứ tư đồng vận mệnh phiến đá bắt đầu ở phàm trần nổi lên.

Chư thần, ác ma, truyền kỳ, ma quỷ, vu yêu, long chờ truyền thuyết sinh vật rối rít hiện thân.

Vì bảo vệ những tự mình đó quý trọng đồ, Marvin phải một lần nữa trốn vào bóng ma.

Đây là rung chuyển niên đại một thiếu niên du hiệp trưởng thành là ám dạ chúa tể chuyện xưa.

Danh sách chương

Bình luận