Đại Tống Tối Cường Hoàn Khố Tử Đệ

Đại Tống Tối Cường Hoàn Khố Tử Đệ

10/10 từ 0 lượt
Đại Tống Tối Cường Hoàn Khố Tử Đệ

Cao Phương Bình nhìn qua 《 Thủy hử 》.

Hỗ Tam Nương rất đẹp, Lâm Xung rất khổ cực, ăn miếng thịt bự hảo hán đầu óc chập mạch. Cao Cầu là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Không thể tha thứ Cao nha nội so con chuột chán ghét. Nghĩ như vậy trời giáng sao chổi.

Mở mắt thời điểm chính mình là Cao nha nội.

Hỏi thăm, được, Lâm Xung rồi bị hại. Cái này oan ức bối không muốn không muốn…

Danh sách chương

Bình luận