Đại Văn Hào

Đại Văn Hào

10/10 từ 0 lượt
Đại Văn Hào

Trải qua thương trường bên trong lục đục với nhau, cụng chén nâng cốc bên trong ngươi ngu ngươi lừa dối kiến thức thanh niên Trần Khải chi trở lại cổ đại.

Thả mắt nhìn đi, nơi này đều là ca lầu tửu phường, ăn chơi trác táng, tài tử giai nhân, xuân tiêu một khắc ngàn vàng tán.

Tốt a, tạm thời những thứ này cùng Trần Khải chi không quan hệ.

Nhà nghèo thiếu niên một cái, thân phận xấu hổ.

Lại nhìn cái này nhà nghèo thiếu niên như thế nào một đường nghịch tập, thành tựu Đại Văn Hào đặc sắc con đường.

P/s: Truyện của đại thần về lịch sử, văn phong hài hước, kết cấu khá chắc chắn, tác giả các bộ

– Kiều Thê Như Vân
– Minh Triều Hảo Trượng Phu
– Sĩ Tử Phong Lưu
– Công Tử Phong Lưu
– Đường Triều Tiểu Quan Nhân
– Thứ Tử Phong Lưu

Danh sách chương

Bình luận