Đạo Tiên Lưu Lãng

Đạo Tiên Lưu Lãng

10/10 từ 1 lượt
Đạo Tiên Lưu Lãng

Thể loại:

Tiên hiệp

Long Hổ tương giao, đan thành cửu chuyển, tôi có một thanh Đạo kiếm, thí tiên sát thần.

Kiếm tôi ẩn trong đan điền, Khí tôi ngụ ở Tổ sơn.

Một lời kinh mưa gió, một kiếm giết quỷ thần.

Đây là câu chuyện về một tiểu đạo sĩ tìm tiên hỏi đạo…

* Cảnh giới:

– Luyện Khí phân ra 3 bước: có Khí cảm, Chân khí, Chân khí ngoại phóng.

– Cương Sát cảnh: Ngưng luyện Địa sát, kết thành Thiên Cương 2 bước, muốn luyện Địa sát phải tìm nơi có Địa sát khí…

– Long Hổ cảnh: phục Hổ trước, hàng Long sau, rồi Long Hổ giao hối sinh ra Kim Thang Ngọc Dịch, Ngọc Dịch cao đủ 9 tấc thì có thể kết Kim Đan

– Kim Đan cảnh phân cửu chuyển, tu luyện đến bước này được gọi là Địa Tiên, có thể phi thăng lên Cửu tiên giới. Phía sau còn nữa nhưng tác giả chỉ mới nói đến đây.

Danh sách chương

Bình luận