Dị Giới Chi Ác Ma Thợ Săn

Dị Giới Chi Ác Ma Thợ Săn

10/10 từ 0 lượt
Dị Giới Chi Ác Ma Thợ Săn

“Ta gọi Tiêu Trần! Thế nhân đều nói ta là một cái vì tư lợi ác ma.”

“Bọn họ nói mặc dù vậy không sai, thế nhưng là ta một mực lý tưởng đều là do một tên thuần túy người tốt.”

“Có phải hay không rất châm chọc?! Nhưng là đây chính là hiện thực.”

“Một tên thuần túy người tốt làm sao có thể tễ tiến Kim Tự Tháp đỉnh đâu?”

“Một cái mỗi ngày giả từ bi nhân vật chính, làm sao sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất?”

“Cho nên vì trở thành Kim Tự Tháp đỉnh cường giả, ta biến thành một cái thuần túy nhất ác ma!”

Danh sách chương

Bình luận