Âm Dương Đại Đế

Âm Dương Đại Đế

10/10 từ 0 lượt
Âm Dương Đại Đế

Tác giả:


Thể loại:

Huyền ảo

Toàn tài Đồ Dật cường thế trùng sinh, mặc kệ ngươi thiên phú dị bẩm, tuyệt thế thần thông, cuối cùng hắn đạp cước trên thạch.

Bằng vào Hỗn độn vô cực châu, Càn khôn thánh điển, từng bước một leo tu luyện đỉnh phong.

Thần ngăn cản Tru Thần minh, phật cản diệt phật đà.

Ngạnh hám Cự vô phách dịch Thiên tộc, lại nhìn Đồ Dật chúa tể thiên hạ!!

Một âm một dương trong tay nắm, Càn khôn thánh điển trong lòng giấu.

Anh hùng thiên hạ ngoài chúng ta, chém hết thiên kiêu xưng kiêu hùng.

Danh sách chương

Bình luận