Hành Giả Trong Thế Giới Võ Hiệp

Hành Giả Trong Thế Giới Võ Hiệp

10/10 từ 0 lượt
Hành Giả Trong Thế Giới Võ Hiệp

Ngọc bội thần bí, mang nhân vật chính xuyên qua lần lượt thế giới, ở tạt qua trên đường, nhân vật chính dẫn chúng ta dư vị này kinh điển!

Tiếu Ngạo trong, hắn âm thầm chưởng khống Hắc Bạch Lưỡng Đạo.

Ỷ Thiên trong, hắn đoạt rồi Chu Nguyên Chương Hoàng Đế bảo tọa. Xạ Điêu trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ… Nhiều đặc sắc hơn, tẫn ở trong đó!

Danh sách chương

Bình luận