Hứa Tiên Bá Đồ

Hứa Tiên Bá Đồ

10/10 từ 0 lượt
Hứa Tiên Bá Đồ

Tác giả:


Cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, một tòa kim quang lóng lánh cự tháp sừng sững cùng ở giữa thiên địa, một đạo thân ảnh to lớn đứng sừng sững cùng núi vàng phía trên.

“Pháp Hải, ngươi thật to gan, hôm nay coi như Như Lai đích thân tới, ta cũng tất phải chém ngươi!!”

Danh sách chương

Bình luận