Hữu Yêu Khí Khách Sạn

Hữu Yêu Khí Khách Sạn

10/10 từ 1 lượt
Hữu Yêu Khí Khách Sạn

Thể loại:

Huyền ảo

Đông Phương Huyền Huyễn.

Một cái có yêu khí hệ thống,

Một vị có yêu khí chưởng quỹ,

Một nhà có yêu khí khách sạn.

Xây lên bếp thất tinh, ấm đồng nấu ba sông. Bày ra bàn bát tiên, chiêu đãi mười sáu phương.

Vui đón khách bốn biển, có hai cái miệng yêu. Gặp người cười một tiếng, áo trắng đổi váy đỏ.

Người vừa đi, chén chưa lạnh, có lừa say ngã ở cạnh bàn.

Danh sách chương

Bình luận