Mạnh Nhất Đế Sư

Mạnh Nhất Đế Sư

10/10 từ 0 lượt
Mạnh Nhất Đế Sư

Tác giả:


Lục Trần: Tiên tử xin dừng bước, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, cùng ta có duyên, theo ta đi, bao ngươi ăn ngon uống sướng!

Tiên tử: “Tốt.” Thế là tiên tử trở thành vạn người kính ngưỡng Nữ Đế.

Lục Trần: Tiểu tử, ngươi tư chất ngu dốt, học cái gì đều không hội? Không quan hệ, ta chỉ nhìn nhân phẩm, tại là tiểu tử trở thành uy chấn vạn giới vũ đạo cự phách!

Lục Trần: Rút thưởng rút đến một cái trắng đen xen kẽ thú nhỏ, đây không phải quốc bảo gấu trúc lớn sao? Nhìn ta để ngươi biến thành Kungfu Panda, thế là nó thành làm thống lĩnh bầy yêu Yêu Đế!

Lục Trần: “Ngươi muốn học đan đạo?” Tốt, ta thuật luyện đan thiên hạ vô song, người khác luyện đan phí tinh phí sức còn thất bại, ta là luyện đan như rang đậu! Thế là hắn thành làm một đời đan đế!

Nhiều năm về sau, mênh mông hỗn độn chỗ sâu, vũ trụ chi hải, Lục Trần nhàm chán ngẩn người, trước có thái công câu cá, ta hôm nay phá lệ, câu cá quá tục, liền câu cái vũ trụ chơi đùa a!

Đây là một cái dưỡng thành cố sự, vạn đạo hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, tất cả đều là đậu xanh rau má!

Danh sách chương

Bình luận