Giới Thiệu:

Giá không dị giới, võ đạo bách gia.Người hiện đại nói cho bọn hắn biết, ngoại trừ tu hành, còn có rất nhiều phương pháp có thể đạt được đồ vật ngươi muốn.

Muốn làm thiếu hiệp người người trên giang hồ truy phủng? Ân, cái này đơn giản, chỉ là phải xem thành ý của ngươi… Ví dụ như để cho sư muội của ngươi đến uống chén rượu?