Siêu Cấp Buôn Lậu Hệ Thống

Siêu Cấp Buôn Lậu Hệ Thống

10/10 từ 0 lượt
Siêu Cấp Buôn Lậu Hệ Thống

Thể loại:

Đô thị, Hệ thống

Tư sản theo lí mà nói làm lợi nhuận đạt tới gấp ba thời điểm, tư sản liền sẽ chà đạp nhân gian bất luận cái gì pháp luật.

Nếu có người cùng Lý Mục nói hắn đầu tư một trăm vạn dùng một năm đã kiếm được một ngàn vạn, gấp mười lần lợi nhuận.

Lý Mục tuyệt đối sẽ một bàn tay đập tới đi, gấp mười lần lợi nhuận, có biết hay không như thế lợi nhuận bội số, đối với ta tới nói đều là mua bán lỗ vốn.

Gặp qua một trăm khối tiền hào kiếm lời một trăm triệu không có.

Nhìn cái gì vậy, không phải mua xổ số!!! Ta nói qua không phải mua xổ số!!!

Danh sách chương

Bình luận