Siêu Thần Triệu Hoán Hệ Thống

Siêu Thần Triệu Hoán Hệ Thống

10/10 từ 0 lượt
Siêu Thần Triệu Hoán Hệ Thống

Siêu Thần Danh Tướng Triệu Hoán Hệ Thống – Siêu Thần Triệu Hoán Hệ Thống.

Triệu Vân một thương phá thiên, vấn vấn thiên hạ anh hùng, ai dám đánh với ta một trận!

Quách Gia huyết tế địa phủ, triệu hoán vạn ngàn quỷ thần, bọn ngươi sao dám cùng ta là địch!

Hạng Vũ khí phách hộ thể, múa mười tám táng ma kích, hủy thiên diệt địa!

“Xin hỏi {Ký chủ} triệu hoán vị nào danh tướng?”

“Triệu hoán Điêu Thuyền!”

“Không nghĩ tới {Ký chủ} là cái yêu thích dùng thủ đoạn mềm dẻo sát nhân tính cách, triệu hoán hoàn thành!”

“Điêu Thuyền, đến, hai ta lên giường tán gẫu…”

“Ngất, {Ký chủ} ngươi sao không án động tác võ thuật đến!”

Triệu Thần dùng tên giả tướng, đánh tuyệt thế mỹ nữ, đoạn ngàn tông truyền thừa, tru vạn giới Thần Ma, cho cổ điển mỹ nhân giảng huân tiết mục ngắn, dẫn dắt Dị Giới phục sức thuỷ triều…

Đây là một đám kỳ hoa chinh phục vạn giới cố sự…

Danh sách chương

Bình luận