Ta Là Bá Vương

Ta Là Bá Vương

10/10 từ 2 lượt
Ta Là Bá Vương

Thể loại:

Huyền ảo

Thiếu niên biết hổ thẹn sau dũng, lấy tuyệt thế võ tư thế, mang theo Bá Vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp Yêu thú, trảm phá tất cả trở ngại, đoạt lại thuộc về nhà mình cơ nghiệp, đạp vào võ lực đỉnh phong, khinh thường thương khung thiên kiêu!

Danh sách chương

Bình luận