Ta Là Thần Hào Ta Sợ Ai

Ta Là Thần Hào Ta Sợ Ai

10/10 từ 0 lượt
Ta Là Thần Hào Ta Sợ Ai

Tác giả:


Thể loại:

Đô thị

Thần hào tự mình định nghĩa:

Cái gì gọi là thần hào: Làm chính mình chuyện muốn làm. Làm người khác chuyện không nghĩ tới, đi người khác cho rằng chuyện không thể nào.

Liền một câu nói khái quát: Có tiền, chính là tùy hứng.

Ta nhìn trúng chủ truyền bá, coi như là bình đài lão tổng đến rồi theo ta liều khen thưởng, ta cũng có thể đập chết hắn.

Ta nhìn trúng tác giả, coi như viết lại nát, ta cũng có thể làm cho hắn đoạt giải quán quân bảng thứ nhất

Ngươi nói ta tại sao như thế tùy hứng, nguyên nhân chỉ có một, số tiền này căn bản không phải ta đấy, là hệ thống. Không cần ngu sao mà không dùng.

Truyện đọc giải trí, ai nghiêm túc thì mời ra giùm, đọc xong đừng nói truyện não tàn nhé. Truyện phi logic, bựa, gái nhiều, main có tư tưởng bố đời thích làm gì thì làm, thế mới sướng. Chứ mang cái hệ thống hack mà cứ khúm núm luồng cúi đọc chả sướng xíu nào.

Danh sách chương

Bình luận