Thái Cổ Bá Chủ

Thái Cổ Bá Chủ

10/10 từ 0 lượt
Thái Cổ Bá Chủ

Tác giả:


Thể loại:

Huyền ảo

Hắn là người bình thường! Hắn là mười vạn người không dám đắc tội người.

Từ bình thường trở thành thiên tài một khắc này, hắn nhất định trở thành bá chủ.

Bá chủ chính là chiếm lấy!

Chiếm lấy băng sơn mỹ nữ!

Chiếm lấy nóng bỏng thiếu nữ!

Chiếm lấy ôn nhu tiên nữ!

Chiếm lấy gợi cảm Ma Nữ!

Danh sách chương

Bình luận