Thái Cổ Tinh Đế

Thái Cổ Tinh Đế

10/10 từ 0 lượt
Thái Cổ Tinh Đế

Tác giả:


Thể loại:

Tiên hiệp

Đầy sao đại lục, sao trời hàng tỉ, võ đạo người, cảm nhận được tỉnh tinh hồn, tiến tới cường hóa tự thân, biến vô cùng cường đại, cùng thiên địa tranh phong.

Lạc thần, một cái vô pháp thức tỉnh tinh hồn phế nhân, tuần hoàn mẫu thân di nguyện đi nhận tổ quy tông, lại tao ngộ lăng nhục, kề bên tử vong, nhưng lại cũng bởi vậy xúc động phụ thân di lưu chi vật, thức tỉnh có thể thăng cấp kỳ dị tinh hồn.

Danh sách chương

Bình luận