Thâm Uyên Ma Thần

Thâm Uyên Ma Thần

10/10 từ 0 lượt
Thâm Uyên Ma Thần

Thể loại:

Huyền ảo

Trọng sinh mà đến, rơi vào Thâm Uyên, trở thành một đầu ác ma.

Ăn, mặc, ở, đi lại cũng là vấn đề, ngay cả uống nước cũng là yêu cầu xa vời!

Nên làm cái gì bây giờ? Sáng tạo hết thảy điều kiện sống sót, cố gắng sống sót!

Tổng có một ngày, sẽ đi ra này Thâm Uyên, xông vào kia Dương Quang Vị Diện!

Vô tận Thâm Uyên, hàng vạn hàng nghìn Vị Diện, bao nhiêu xinh đẹp.

Đi chinh phục, đi hủy diệt.

Danh sách chương

Bình luận