Thanh Huyền đạo chủ

Thanh Huyền đạo chủ

10/10 từ 0 lượt
Thanh Huyền đạo chủ

Thể loại:

Tiên hiệp

Cái gì gọi là đạo chủ ?

Đáp: “Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung.”

Danh sách chương

Bình luận