Thiên Nghịch

Thiên Nghịch

10/10 từ 0 lượt
Thiên Nghịch

Tác giả:


Thể loại:

Huyền ảo

Chuyển niết bàn, Thiên Huyền chỉ thiên!

Độ sinh tử, rèn luyện Linh Đan!

Phá Càn Khôn, vì làm gặp người ấy một lần;

Chưởng Luân Hồi, chỉ đổi ngươi nét mặt tươi cười!

Khá giống Vũ Động Càn Khôn, mời mọi người thưởng thức.

Danh sách chương

Bình luận