Thú Ma thủ ký

Thú Ma thủ ký

10/10 từ 0 lượt
Thú Ma thủ ký

Thể loại:

Huyền ảo

Khi dục vọng đã mất đi gông xiềng, liền không có con đường đi về phía trước, chỉ có thể chuyển trái, hoặc là phía bên phải.

Bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục.

Danh sách chương

Bình luận