Tông Sư Quy Lai

Tông Sư Quy Lai

10/10 từ 0 lượt
Tông Sư Quy Lai

Thể loại:

Đô thị

Đương đại, tất cả mọi người đều cho rằng Trung quốc công phu chỉ có thể cường thân kiện thể.

Nhưng căn bản không biết thế gian võ công phần thật vũ cùng giả vũ, chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi.

Khi (làm) Đường điền đối mặt các lộ cao thủ khiêu khích thời gian, cười nhạo nói: “Bất quá là một đám người tập võ…”

Mà chân vũ người, cũng xưng tông sư.

Hắn đi, chính là thế gian này duy nhất có thể con đường thành tiên…

Không sai, các ngươi đều luyện giả võ thuật.

Danh sách chương

Bình luận