Vân Lộng Giang Hồ

Vân Lộng Giang Hồ

10/10 từ 0 lượt
Vân Lộng Giang Hồ

Thể loại:

Võ Hiệp

Vô hạn không gian chủ thần, đổi nghề đương trò chơi thế giới chủ thần, tướng Kim Dung, Cổ Long, đại Đường, kiếm tam, phong vân… Chờ nhiều võ hiệp thế giới dung hợp, thành tựu vô hạn giang hồ.

Kim tiền bảng xếp hạng đệ nhất ngoạn gia thản nhiên nói, “Nhà của ta phú khả địch quốc, ta là phú nhị đại.”

Bang phái bảng xếp hạng đệ nhất bang chủ thản nhiên nói, “Nhà của ta quyền khuynh thiên hạ, ta là quyền nhị đại.”

Công lực bảng xếp hạng đệ nhất, ác nhân bảng xếp hạng đệ nhất, phát lệnh truy nã bảng xếp hạng đệ nhất Vân Mộng không phải là thản nhiên nói, “Ta cũng không biết nhà của ta là làm gì, ta chỉ biết là, có nhân gọi thần nhị đại.”

Khoác võng du da chân võ hiệp thế giới, tiền kì chậm nóng, xem qua phong nguyệt thượng quyển sách nhân, sẽ phải đoán được một ít nội dung, thượng quyển sách hứa hẹn nhưng chưa xong kết nội dung, tướng tại quyển sách này trong lấy một loại hình thức khác hiện ra.

Danh sách chương

Bình luận